ECOMCX

KPI cho thương mại điện tử

Các chỉ số KPI cho thương mại điện tử

Xây dựng các chỉ số KPIs đo lường hiệu quả cho thương mại điện tử dành cho một doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến, hoặc dành cho các doanh nghiệp đang chuẩn bị tham gia vào miếng bánh đầy tiềm năng mang tên thương mại điện tử

Xem thêm →

Bạn ơi, chúng tôi đang đợi bạn

cùng xây dựng giá trị thương hiệu của bạn

0931 268639
Tư vấn 24/7
Facebook Messenger
logo-zalo-vectorZalo
Zalo 0931268639
More